top of page

Rekisteri- ja tietoturvaseloste

Pitkänsillan Hautaus Oy:n rekisteri- ja tietoturvaseloste. Lisätietoja GDPR:stä https://gdpr.eu/

Rekisterin pitäjä

Pitkänsillan Hautaus Oy

Toinen Linja 2, 00530 Helsinki

Y-tunnus: 3274609-3 

Yhteyshenkilö:

Laura-Kaisa Holopainen 

info@pitkansillanhautaus.fi

Rekisterin nimi

Pitkänsillan Hataus Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus

Kuluttajat voivat käyttää palvelua ilman, että heidän täytyy antaa henkilötietojaan. Kuluttajat voivat halutessaan antaa yhteystietonsa. Kuluttajilta, yrittäjiltä ja yhteistyökumppaneilta kerättyjä yhteyshenkilön tietoja, yhteystietoja ja laskutustietoja voidaan käyttää esim. tiedottamiseen, markkinointiin ja palveluiden kehittämiseen.

Rekisterin sisältö

Kuluttajien, yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden rekisteriin tallennetaan, nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, toimipisteiden tiedot, mahdollisesti logo tai muita tietoja, jotka ovat liiketoiminnan kannalta tarpeellisia. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka he meille ilmoittavat esim. Pitkansillanhautaus.fi kotisivujen kautta, tai muulla tavoin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa asiasta on sovittava erikseen. 

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Henkilöllä/yrityksellä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Pitkänsillan Hautaus Oy, Toinen Linja 2, 00530 Helsinki osoitteeseen.

Pitkänsillan Hautaus Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. 

 

Jos henkilön/yrityksen tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. 

 

Henkilöllä/yrityksellä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle info@pitkansillanhautaus.fi osoitteessa tai kirjallisesti Pitkänsillan Hautaus Oy, Toinen Linja 2, 00530 Helsinki osoitteessa.

bottom of page